Vad är det som gör att samarbete fungerar och som egentligen motiverar

Ledarutveckling och personalutveckling

Pålitlig process  att utveckla individer och grupper för att de ska nå sina resultat. Riktar sig både till chefer och medarbetare.

Se en 1 min. film om Better Future:

https://youtu.be/dwUec2WaPPI

Det är lönsamt att ta hand om sin personal, det finns undersökningar som bevisar det. Med mer samverkande medarbetare ökar ni produktiviteten, kundlojaliteten och lönsamheten. Better Future hjälper grupper bl.a. att komma till en god cirkel, eller bra team till högpresterande team. Vad vill ni ha hjälp med?:

  • Vill ni få reda på vad som egentligen motiverar er? 
  • Vill ni få bättre samarbete?
  • Är ni en grupp som fungerar väl, men ni är vana att vara ännu mer effektiva och välmående?
  • Vill ni förebygga stress och söker att vara mer i balans för att kunna jobba effektivare?
  • Finns det individer som har svårt att kommunicera med varandra och ni önskar hitta metoder?
  • Har ni gjort en medarbetarundersökning och vill ha mer effekt av den?

Better Future hjälper grupper att bli ännu mer effektiva, inte genom att jobba hårdare, utan genom att ta vara på varandras engagemang, styrkor och potential och hitta dynamiken i olikheter. Det är viktigt att man inte blundar för de utmaningar man ställs inför. Allt hänger ihop, när man förbättrar i ett område får de positiva effekter även på andra områden. Better Future stödjer er att ta fram och komma till ett önskat framtida läge.

Efterarbete från undersökningar bland personal:

Medarbetarna förväntar att man ska ta hand om det de svarat på i en undersökning. Uteblir förbättringsåtgärderna, kan det få konsekvenser i engagemang. Det kan göra individer fundersamma om de vill stanna kvar hos en arbetsgivare som inte lyssna på sina anställda och är måna om deras välmående. Har ni råd att inte ta hand om resultaten från er medarbetarundersökning?

"Varje tanke jag tänker skapar min framtid."

 2014-07-20-16-37-59.jpg (400×533)

 

Grupp/team och individ coaching, gruppdynamik och grupputveckling, chef, ledarskap, ledarutbildning, motivationsprofiler, motivationsverktyg, dolda motiv, engagemangs och medarbetarundersökningar, personalutveckling, personlighetstester, organisatorisk och social arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, balans arbetsliv, förebygga arbetsrelaterad stress.

Organizational development trough group/team/personnel/leadership development, manager, leader, motivation profiles tool, hidden motives, employee and engagement surveys, personality type tests, work environment, work life balance, prevent work related stress.