Inspiration

 Läs mina inlägg under min profil Aila Kekkonen på LinkedIn. De finns under: articles.

 Följande kurs finns på Informator: 

Reiss Motivationsprofiler för individ och grupp – för smidigare samarbete

Se på Informators hemsida:  https://informator.se/utbildningar/ledarskapsutbildning/ledarskapsutbildning-grundlaggande/reiss-motivationsprofiler-for-individ-och-grupp-

Är du intresserad av motivation, samarbete, bättre relationer och att förstå dig själv och andra bättre?

Videos om Reiss Motivationsprofil:

Vad motiveras vi människor av? Hur undvika onödiga konflikter p.g.a. missförstånd? Nedan är en föreläsning om motivation klippt i kortare YouTube videos: 

Inledning och bakgrund till motiven:

https://youtu.be/D4XNB4lIU9k

Motiven:

Makt: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDkVNbUrFGE

Nyfikenhet:

https://www.youtube.com/watch?v=qGnFEYUxsvU

Acceptans från andra:

https://youtu.be/i2a1lQFozxo

Ordning:

https://youtu.be/ZluloUZvMKc

Sparande:

https://youtu.be/XJBP2R9NfIw

Heder:

https://youtu.be/2qBiq5bPRig

Idealism:

https://youtu.be/RjpHF7RaGak

Social kontakt:

https://youtu.be/mjgAfCxLYZ0

Familj:

Status:

https://www.youtube.com/watch?v=O6t_FfpvvDk

Hämnd:

https://youtu.be/ByZXV0VgFKs

Skönhet:

https://youtu.be/xcMKftXyVXk

Ätannde:

https://youtu.be/MheFP8qdT6U

Fysisk aktivitet:

https://youtu.be/ecK8l5uHg_g

Lugn:

https://youtu.be/4yxOOBD9dhc

Presentation av Aila Kekkonen/Better Future:

https://youtu.be/BryjZnnX_I0

Vad är individers innersta behov och varför gör andra som de gör? 

Motivation är individuellt. Det som motiverar dig motiverar inte nödvändigtvis dina samarbetspartners/kollegor. Vill du ha bra samarbete behöver du förstå den andras innersta behov. Med olika tankesätt brukar det bli mer dynamik, men de olika sätten kan också sätta prov på kommunikationen. Hur ska vi kommunicera med de som har motsatta behov?

Individuell och grupputveckling:

Motivation är individuellt. Vi är alla unika gällande motivation. Vad motiverar just dig? RMP är ett innovativt sätt att ta fram motiv och behov, även den dolda motivationen. På detta sätt kan du få fram potential du inte var medveten om och få ett bättre och rikare liv.

Med RMP får du ökad självmedvetenhet, som hjälper dig att prestera bättre i din roll eller strävan. Du kommer till insikt varför du gör det du gör. Du har lättare att utvecklas om du förstår bakgrunden till ditt beteende.  

Verktyget används med fördel i grupputveckling. RMP hjälper oss att bättre förstå människor som tänker och handlar annorlunda än vi själva. Detta leder till bättre samarbete och engagemang. 

Vi har kunder som har gjort många olika typer av profiler, som säger att först med RMP förstår de saker om sig själva, som de inte förstått tidigare. 

När du en gång gjort profilen kommer du att ha nytta av den resten av ditt liv i arbete, föreningsliv, privatliv och hobbies.

Kontakta: aila@betterfuture.se eller 070-4927288.

Steven Reiss böcker kan du köpa bl.a. genom http://www.bokus.com 

Föreläsningar för grupper:

Vad motiverar dina medarbetare? Det behöver inte nödvändigtvis vara samma saker som motiverar dig och dina medarbetare. Glöm den gyllene regeln att behandla dina medarbetare som du själv vill bli behandlad, utan använd platinum regeln: behandla dem som de vill bli behandlade.

När människor får jobba med det de har en passion för, mår de mycket bättre själva och bidrar mer till organisationens mål. Ta reda på och ta tillvara individernas drivkrafter bättre att bidra till organisationens mål och visioner.

Om ni är en arbetsgrupp kan vi hålla en föreläsning om motivation. 

Förfrågan till: aila@betterfuture.se eller 070-4927288.

Nästa RMP certifieringsutbildning:

Förfrågan till: aila@betterfuture.se eller 070-4927288.

Samarbetspartner i konferenser: Regissörsvillans konferens, Filmstaden, Solna och Noors Slott, Knivsta

Se film:

https://vimeo.com/184374593

Exempel på genomförda öppna föreläsningar:

  • Regissörsvillans konferens kunder och öppen föreläsning maj, september och november 2016
  • Boffice, för företagare anordnad av Solna stad 2015
  • Finsk-svenska handelskammaren, för medlemmar november 2015 och 2016
  • Akademikerförbundet SSR, för medlemmar 2015
  • Finska Kvinnor i Svenskt Näringsliv nätverk, för medlemmar 2015

"Det som hänt i det förflutna behöver inte forma vår framtid."