Konsulttjänster

Better Future översätter kundens organisatoriska kompetenser till specifika resultat igen och igen, som resulterar i vinnande team.

Hur får vi till en mer hållbar utveckling och lönsamhet i en arbetsmiljö? Morgondagens framgångsrika organisation tar hänsyn till medarbetares välmående i ett helhetsperspektiv. Människor som mår bra och som är i balans har bättre förmåga att bemöta kunder och kollegor. Välbefinnande har också effekter på produktivitet, innovation och tillväxt, som påverkar hållbarhet och lönsamhet. Det finns mycket att vinna på att ta väl hand om sin personal. Enligt Arbetsmiljöverket kostar en utbränd medarbetare närmare 400.000 kr i produktionsbortfall (lågt räknat).

Arbetsmiljöverket kom ut med nya föreskrifter 31 mars 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö, där arbetsgivarna har större ansvar vid t.ex. stress, utbrändhet och särbehandling. Dessa hjälper också företag till bättre lönsamhet.

Vi kan hjälpa er med utveckling av ledare och medarbetare och grupper. Har olika metoder. Vi kan hjälpa er med t.ex.

  • Hitta potentialen hos chefer och medarbetare
  • Medarbetar- och ledarutveckling och utbildning
  • Behovsstil: motivation - att ta vara på individens styrkor och få större förståelse för olikheter, att hitta oupptäckt potential 
  • Grupputveckling, gruppdynamik. Vad som är viktigt för att få ett mer högpresterande team och samtidigt må bra
  • Utvecklingsprocess för ledare och medarbetare, personlig och mellanmänsklig utveckling

Hållbar utveckling av arbetsgrupper

  • Att mobilisera personal för bestående förändring kräver deras inblandning i förändringsprocesser
  • Utgå ifrån individernas behov. Det ger mer effekt när man utgår ifrån allas hjärnor och hjärtan i en grupp
  • Det krävs tro, tillit och respekt

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." Benjamin Franklin

 2014-07-19-14-05-42.jpg (400×533)