Metoder och verktyg

Better Future Consulting jobbar med bl.a. undersökningar:

 • Medarbetarundersökningar: förebyggande av stress, organisatorisk och social arbetsmiljö, empowerment, motivation, effektiva team, förebygga kränkande särbehandling, etc. mätningar bland personal  
 • Medlemsundersökningar

i samarbete med JEM Analytics (se länk till JEM Analytics på höger sida)

Better Future jobbar även med efterarbete från medarbetarundersökningar, individ och grupputveckling:

 • Workshops för förbättringsåtgärder
  • Framtidsbild
  • Skapa effektiva team
  • Förståelse för olikheter
  • Samarabete
  • Var får återhämtning och kraft
  • Mindful kommunikation
  • Etc.
 • Seminarier, utbildningar 
 • Coaching av individ och faciliterig av grupper
 • Mindful kommunikation - kombinerar Marshall B. Rosenbergs Non-violent communication metoder med mindfulness)
 • Behovsprofiler - motivation: Reiss Motivationsprofil, RMP (se länk till RMP-Nordic på höger sida)

Better Future Consulting använder sig av vetenskapligt framtagna och/eller evidensbaserade metoder. Vi arbetar med bl.a. behovsalyser för ökad självkännedom och personlig och professionell utveckling och för att hitta oupptäckt potential. Profilerna kan användas som hjälpmedel för att få bättre samarbete, ökat välmående, bättre balans mellan privatliv och yrkesliv, vid individuell coaching, för förståelse av sin ledarskapsstil och potential, outplacement, val av karriär, sammansättning av arbetsgrupper och mellanmänskliga relationer i organisationsutveckling.

"The biggest communication problem is that we do not listen to understand. We listen to reply."