Om företaget

Aila Kekkonen (ägare)

Har unik kompetens att jobba med personalgrupper i förbättringsarbete. Kombinerar olika metoder för att få fram helhetsbild, engagemang och motivation. Har mångårig erfarenhet av att jobba med grupper i organisationer i olika branscher. Små som stora organisationer. I svenska och i internationella projekt. Jobbar med både empiriskt testade metoder och psykologiska metoder för att belysa den rådande situationen och hitta vägen framåt. Hjälper grupper och individer att hjälpa sig själva. Har coachat människor i näringsliv, och privatpersoner.

  • Dipl. i RMP, Reiss Motivationsprofil
  • Dipl. Organisationskonsult och
  • Dipl. Samtalscoach i psykosyntes från Humanova (utbildningen är ackrediterad, kvalitetsgranskad och godkänd av ICF, International Coach Federation)
  • Fil. Kand. i Företagsekonomi från Stockholms Universitet
  • 15 års erfarenhet från medarbetarundersökningar inkl. arbetsmiljöundesökningar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som konsult, senior research executive och projektledare i både mindre och större organisationer inom olika branscher i Sverige och i internationella projekt; inkl. utveckling av undersöknings innehåll, analyser, presentationer, utbildningar, facilitering av workshops för förbättringsåtgärder
  • Har jobbat åt företag i många olika branscher/mina kunder har varit inom: banker, byggföretag, IT, konsultbolag, pappersindustri, publishing, retail, stålindustri, telecom, träningsanläggningar och olika typer av tjänsteföretag
  • Flytande och jobbar i tre språk: svenska, engelska och finska
  • Mycket goda referenser 

Olika samarbeten med konsulter, coacher och terapeuter. 

Innehar F-skattesedel och ansvarsförsäkring.